Mauri and Welcome to the Ministry of Commerce, Industry and Cooperatives (MCIC).

The MCIC is one of the key Government ministries that provides the following services:

  1. Business Registration and Development
  2. Investment – Registration of Foreign Investment
  3. Cooperative and credit union Registration and Development
  4. Industry Development
  5. Trade Promotion Services
  6. Promotion of Product Quality and Standards
  7. Consumer Protection and Empowerment
  8. Intellectual Property Development and Promotion

MCIC Event

Consumer Right Day
15th March 2020

Intellectual Property Day
26th April 2020

Cooperatives Day
6th July 2020

World Quality Day
14 November 2020

Dubai Expo 
October 2020 – April 2021

National Trade Show 
28th December 2020

Stock Take for Grain In Tarawa

Control Price Latest

Download the latest Control Price for the link below:

pdf

Control Pr...

Size: 617.91 KB
Hits: 32
pdf

Price Cont...

Size: 222.81 KB
Hits: 28
pdf

Price Cont...

Size: 474.10 KB
Hits: 223
docx

Price Cont...

Size: 1.63 MB
Hits: 225
pdf

Price Cont...

Size: 182.35 KB
Hits: 239
pdf

Price Cont...

Size: 740.06 KB
Hits: 198
pdf

Price Cont...

Size: 1.88 MB
Hits: 331
pdf

Price Cont...

Size: 1.45 MB
Hits: 269
Katanoata ibukin te Raraoma n roko te Kaako i Kiribati

E kukurei ni kamatata te botaki ni makuri ibukin bitiniti, karaobwai ao boboti, bwa e a tia ni bowi ma kambwana ake a otana te rice, sugar ao te flour nte bong aei Wednesday 18/3/20, ao kambwana ake a itabon ma kaibuke ni kaako i tinaniku, ao a kamatoa bwa akea rotakin kawain kaibuke mai tinaniku ibukin uotakin kaako nako Kiribati n 2020, ao a bon tia ni baronga kawain aia kaibuke inanon 2020. Kambwana ni kaibuke aikai bon te SOAK ao te One Stop Shipping Agency (OSSA). Irarikin aei, ao a taekinna naba kambwana n ota iaon te raiti, burawa ao tioka ao general cargoes bwa ena reitinako naba otanakin amwarake aikai ibukin maiun te botanaomata.

A taekinna naba bwa ena reitinako naba karaoan te rice, flour ao sugar mai irouia aia kambwana ake a itabon ma ngaia i tinaniku. Nanona bwa e ngae ngke bon buti te aoraki ae te coronavirus n aban tinaniku ma te iokinibwai ena bon teimatoa naba nte aonnaba ibukin maiuia te botanaomata.

A taekinna naba te MOEL ao te PUNJAs bwa bon iai aia moa ae  ana manga roko  n aia ota ae boou n 4 n April 2020 n te kaibuke ni kaako ae na roko.

Irarikin aei ao a bon tia ni butiaki retailers ke bitiniti bwa ana kateimatoa irakin te tia ni boo iaon te rice, flour ao sugar are e a tia ni bwaati, ao akea ae na raka ana boo iaona. Ane e noraki n urua te tia ni boo aei ao ana bon katuaeaki.

A butiaki naba aomata bwa ana aki kuri ke kamaita ni kaboi rice, sugar ao flour ae riaon ae riai, bwa e bon teimatoa n roko te kaibuke ni kaako nako Kiribati.

Te Tia Koroboki

MCIC Tender on Butaritari VCO Factory

Tender Public Announcement

Hardware suppliers and Builders/Contractors are invited to submit their tenders for supply of materials and construction of the Butaritari Island Virgin Coconut Oil (VCO) Factory.  Tender will close on Friday 20th March 2020 at 4.15pm.

Tender papers can be obtained from the MCIC office during working hours. For further information please call 75126156 or 72026159.

Thank you.

Secretary

Ministry of Commerce, Industry & Cooperatives.

Schedule for Overseas Shipment to Tarawa and Kiritimati

Pin It on Pinterest

Share This