+686 75126156 admins@commerce.gov.ki

Mauri and Welcome to the Ministry of Tourism, Commerce, Industry and Cooperatives (MTCIC).

The MTCIC is one of the key Government ministries that provides the following services:

  1. Tourism Development in Kiribati
  2. Business Registration and Development
  3. Investment - Registration of Foreign Investment
  4. Cooperative and credit union Registration and Development
  5. Industry Development
  6. Trade Promotion Services
  7. Promotion of Product Quality and Standards
  8. Consumer Protection and Empowerment
  9. Intellectual Property Development and Promotion

MCIC Event

 

To be posted soon

 

Click here for update Control Price Goods as at 22nd February 2022

Katanoata

Nakoia Bitineti ao Aomata ni kabane mai Makin nako Arorae ni ikotaki ma te Aono n Raina ma Rawaki. Kam a kaongoaki n te Katanoata aio bwa e na iai te bitaki nakon boon te bwaa (fuel) ake a tianaki booia (price controlled petroleum products) ibukin Kiribati ni kabuta (Gilbert Group and the Line and Phoenix Groups) n aron aikai:

Commodity Wholesale
Price/drum
Wholesale
Price/litre
Retail
Price/drum
Retail
Price/litre
Benzene (ULP)  $390.00 $1-95 $440.00 $2.20
Kerosene (DBK) $352.00 $1-76 $400.00 $2.00

Bukin keraken boon te bwa bon man keraken boon te bwa n te aonaaba are e irekereke ma te buaka imarenan Ukraine ma Russia ao keeraken korakoran ana mwane Amerika are a bon riaon ana konaa te Tautaeka.
Kam rabwa,

Mairoun Officer In-Charge
(Ministry of Tourism, Commerce Industry & Cooperative)